İstenen bilgi veya belgeler:  
Ad:  
Soyad:  
TC Kimlik No:   TC Kimlik No Öğren    
E-posta:    
Adres:  
Adres(devam):  
Adres(devam):  
İl:  
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.